Category

Nieuws

Nieuws

Samen aan de slag voor Watergat Monster

Tussen de Rijnweg en de Slaperdijk in Monster komt het deelgebied Watergat. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hierop is een aantal inspraakreacties ingediend. In overleg met de klankbordgroep,…
Westzoom
10 juli 2015
Nieuws

Vrije sector huur in Molenslag Monster

Op het voormalige NAM-terrein aan de Rijnweg in Monster heeft projectontwikkelaar BPD (voorheen Bouwfonds) een plan ontwikkeld voor 19 vrije sector huurwoningen, die worden afgenomen door belegger Syntrus Achmea. Met…
Westzoom
10 juli 2015