Dag van de Duurzaamheid   

By 10 oktober 2018 Nieuws

10 oktober 2018, het is de 10e editie Dag van de Duurzaamheid. Een goed moment om stil te staan bij duurzaamheid en de vraag: Hoe duurzaam zijn wij eigenlijk?  

Milieubewust ontwikkelen
Onze kernactiviteit is het transformeren van kassengebieden (met veel verharding en bedrijvigheid) in aantrekkelijke woongebieden met water, groen en speelplekken. Daarbij willen we zorgvuldig omgaan met de omgeving en zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid daarvoor. Wij gaan mee in de duurzaamheidstrends die relevant zijn voor het ontwikkelen van woningen. Denk daarbij aan:
– gasloos bouwen; nieuwe vormen van energie
– respect voor de omgeving
– aanleg van groen en bomen
– ruimte voor de fiets
– samen ontwikkelen
– ons kantoor
– nieuwe ideeën?

Energie; gasloos
OBWZ is sinds al sinds 2016 bezig met gasloos bouwen. In 2017 hebben we een intentieovereenkomst  gesloten met warmteleveranciers voor de realisatie van een warmtenet.
Inmiddels is het gasloos bouwen verplicht in Nederland. Westlandse Zoom zorgt ervoor dat ontwikkelaars en bouwers ook écht gasloos kunnen bouwen. Dit doen we door het mogelijk maken van een warmtenet of door andere gasloze toepassingen (luchtwarmtepomp of aardwarmte).

dag-van-duurzaamheid

Poeldijkerhout-Krekenpark

Bomen, de longen van de aarde
Bomen produceren zuurstof én nemen fijnstof op. Bomen zorgen voor schaduw en ruimtelijke kwaliteit. Daarom maken wij plannen met voldoende bomen in de openbare ruimte. In het Westmade Noord willen we ruim 500 bomen planten. En in Poeldijk De Kreken Fase 2 houden we rekening met 200-250 bomen. In het Kreekpark en de centrale groenzone betekent dit nog eens 450 nieuwe bomen. In zogenaamde “convenantsgebieden” werken we aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, fietsverbindingen en groen. Hier zetten we ook in op aanplant van extra bomen voor Westland. 

Ruimte voor de fiets
De fiets wordt steeds meer een alternatief voor de auto. Maar dan moeten er wel goede fietsverbindingen zijn. In al onze plannen zorgen we voor een goed netwerk van fietspaden die aansluiten op de omgeving.  

Samen ontwikkelen
Duurzaam ontwikkelen betekent ontwikkelen in samenspraak met de omgeving. Wij doen waar we goed in zijn: ‘prachtige woonwijken ontwikkelen met hele enthousiaste bewoners’. Wij gaan vroegtijdig met de juiste belanghebbenden om tafel. In het participatieproces kunnen niet alleen wensen worden gehoord, maar ook zorgen van bijvoorbeeld omwonenden worden geuit.  Door samen met de omgeving te ontwikkelen, zorgen we voor meer draagvlak. Het resultaat: duurzamere wijken. 

Respect voor de omgeving: Breder kijken, anders doen
Een van onze ontwikkellocaties, Monster Noord, grenst direct aan een Natura 2000 gebied en daar gaan we zeer zorgvuldig mee om. Hier willen wij iets bijzonders gaan doen. Naast het gasloos bouwen willen we hier zo min mogelijk auto’s op het maaiveld en een plan ontwikkelen vanuit het groen en niet vanuit het aantal woningen. Deze vernieuwende manier van ontwikkelen van wonen en natuur stelt ons voor allerlei uitdagingen. Die gaan wij graag aan!

Het  pand ‘Achter de Duinen’
Bij duurzaamheid kijk je ook naar je eigen huisvesting. Wij zijn gevestigd aan de Haagweg in Monster dichtbij ons werk. Het pand is ongeveer 10 jaar geleden gerealiseerd en was toen al duurzaam. Het gebouw is een tijdelijk pand en her te gebruiken. We hebben al 10 jaar ervaring met warmte en koude via de warmtepomp, geen dichte verharding op het terrein en voor het onderhoud werken we met milieuvriendelijke verf. Alleen de koffie, die zou wel iets duurzamer mogen.   

Nieuwe ideeën?
De dag van de duurzaamheid zorgt ervoor dat wij stilstaan bij duurzaamheid. Welke mogelijkheden hebben we en welke kunnen we snel uitvoeren?
Door de dag van de Duurzaamheid hebben we twee concrete acties waar we mee aan de slag gaan:
1. We bekijken welke braakliggende gronden we kunnen inzaaien met bloemen voor bijen.
2. We schaffen 2 bedrijfsfietsen aan, waarmee we de auto regelmatig kunnen laten staan op de korte ritten.

Heeft u suggusties om duurzamer te worden? Die ontvangen we graag! 

Bijvoorbeeld:
Een omwonende kwam met het idee om parkeerplaatsen aan het begin van de wijk of onder de weg te realiseren, want over een paar jaar zijn er zelfsturende auto’s. Die zetten je thuis af en rijden dan zelf terug naar de parkeerplaats. Dat zet ons toch aan het denken….. 

Bomen-2-Poeldijkerhout-Heuvelpark

Poeldijkerhout-Heuvelpark