Extra parkeerplaatsen in Poeldijk Dorp

  • 1
  • 20 april 2016
Extra parkeerplaatsen Poeldijk Dorp

Parkeren is een belangrijk aandachtspunt op een centrumlocatie als Poeldijk Dorp. Inmiddels hebben we gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Gantelzicht en Terwebloem over een betere bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Voor nu is het parkeerterrein tijdelijk aangepast; in de definitieve situatie worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Bovendien wordt de entree van Terwebloem heringericht met een laad- en losstrook voor het halen en brengen van mensen.

Tegelijkertijd kijken we naar mogelijkheden voor de bewoners om de parkeerplaatsen op het achterhof van de woningen en de achterkant van de Terwebloem beter te gebruiken. We houden bewoners op de hoogte van de stand van zaken!

Leave a Reply