Hans-Dogger

Hans Dogger: ons multi-talent

Vanuit zijn eigen bedrijf wordt Hans Dogger ingehuurd door OBWZ. Hij is bouwplaatsmanager, directievoerder en civieltechnisch adviseur in Schelpenduin, Santhorsthof en Madewater. Een multi-talent dus! Zo’n twee dagen per week is Hans te vinden op het kantoor van OBWZ in Delft. De overige dagen is hij te vinden op de bouwplaats of werkt hij voor andere gemeentes.

Houd je dan nog wel tijd over voor andere dingen? “Haha, ja! Als ik vrij ben, breng ik graag tijd door met mijn vrouw en twee kinderen. Omdat het zo ontzettend leuk is, voetbal ik nog steeds.”

In de functie van bouwplaatsmanager is Hans het eerste aanspreekpunt voor de aannemers. Hij bewaakt of iedereen zich aan de afspraken houdt over bijvoorbeeld logistiek en afvalbeheersing. Daarbij adviseert hij bij de nutsaansluiting. Als civieltechnisch adviseur en directievoerder houdt Hans zich ook bezig met de aanleg van de distributiekabels en leidingen, het bouwrijp maken van de grond en de aanleg van het openbaar gebied. “Op diverse locaties zijn we nu bezig met het woonrijp maken van de grond. Samen met Ron en Erwin, de projectleiders van OBWZ, zorg ik ervoor dat dit zo soepel mogelijk verloopt.“

We kunnen rustig stellen dat Hans alle ins en outs van het gebied kent en dat is voor aannemers, kopers én voor bewoners heel handig.