Hans-Dogger

Hans Dogger: ons multi-talent

Hans Dogger is bouwplaatsmanager, directievoerder en civieltechnisch adviseur in diverse gebieden. 

In de functie van bouwplaatsmanager is Hans het eerste aanspreekpunt voor de aannemers. Hij bewaakt of iedereen zich aan de afspraken houdt over bijvoorbeeld logistiek en afvalbeheersing. Daarbij adviseert hij bij de nutsaansluiting. Als civieltechnisch adviseur en directievoerder houdt Hans zich ook bezig met de aanleg van de distributiekabels en leidingen, het bouwrijp maken van de grond en de aanleg van het openbaar gebied. “Op diverse locaties zijn we nu bezig met het woonrijp maken van de grond. Samen met de projectleiders van OBWZ, zorg ik ervoor dat dit zo soepel mogelijk verloopt.“