Het Park in Park Sonnehoeck (Kwintsheul)

  • 0
  • 5 september 2018

Eerder toonden wij de concept-impressie van ‘het Park’ in Park Sonnehoeck. Inmiddels is deze definitief. Het wordt een gevarieerd groengebied met speelvoorzieningen, struinpaden en mooie glooiende oevers.

Het water in de parkzone is al aangelegd. Tussen de oogharen door is het gebied al zichtbaar. De verdere aanleg met de beplanting en de plaatsing van speeltoestellen wordt afgerond bij het woonrijp maken van De Ranken fase 3.

Meer informatie over het gebied: www.parksonnehoeck.nl en www.facebook.com/parksonnehoeck