Hoe staat het met de ontwikkelingen in gebied ‘De Duinen’ (Monster)?

By 13 november 2017 Nieuws

Voor de zomervakantie hebben we een tijdens een inloopbijeenkomst de vastewaardenkaart gepresenteerd, die we in overleg met een klankbordgroep van omwonenden en belangstellenden hebben opgesteld. Deze kaart geeft een overzicht van onder meer de ontsluitingen uit de wijk, de watergangen, groenvoorzieningen, infrastructuur en de locaties waar gestapelde bouw kan komen. De reacties die we op de getoonde vastewaardenkaart ontvingen, hebben we zo veel mogelijk verwerkt. De nieuwe kaart zal worden gebruikt als onderlegger voor het (nog op te stellen) bestemmingsplan.

Behalve de aanpassing van de vastewaardenkaartzijn we in de afgelopen maanden dieper ingegaan op onderwerpen als stikstofdepositie en waterhuishouding. Inmiddels is dit onderzoek afgerond en weten we meer hoe we de ontwikkelingen van Westmade het beste kunnen oppakken met betrekking tot de stikstofdepositie.

Met de gemeente Westland en Hoogheemraadschap van Delfland is er overleg geweest over de watergangen in het gebied. In vervolg hier op is aan een extern bureau opdracht gegeven voor het maken van een waterhuishoudkundig plan. Dat plan wordt vervolgens weer met zowel de Gemeente als het Hoogheemraadschap besproken. Wanneer dit grote gevolgen heeft op de plankaart zullen we dit aan jullie terugkoppelen.

We kiezen ervoor om de verschillende locaties binnen het gebied Westmade los van elkaar in procedure te brengen. In eerste instantie zullen we een bestemmingsplan tussen Plaats Langeveld en de Oorberlaan in procedure brengen. Op een nader te bepalen moment volgt het andere deel van Westmade. We verwachten in de loop van volgend jaar eerste bestemmingsplan Westmade in procedure te brengen.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in ‘De Duinen’?
Op de site www.mooiwonenindeduinen.nl vindt u het laatste nieuws.

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.