Inloopavond ontwerp-bestemmingsplan Westmade-noord (Monster)

By 3 juli 2018 juli 11th, 2018 Nieuws

Binnenkort wordt het bestemmingsplan gepubliceerd voor Westmade-noord. Westmade-noord ligt tussen de Oorberlaan en Plaats Langeveld in Monster en is het eerste gebied in het plan Achter de Duinen.

Inloopavond
Een inloopavond voor omwonenden vindt plaats op woensdag 11 juli, van 19.00 tot 21.00 uur op het kantoor van OBWZ (Haagweg 33D1 in Monster). Tijdens deze avond worden alleen de grote lijnen getoond; de te selecteren projectontwikkelaars zullen te zijner tijd de verkaveling en woningtypen uitdenken. We verwachten dat er uiterlijk eind 2018 meer bekend is over de eerste woningen Achter de Duinen.

Planregels
Uiteraard dienen de planontwikkelaars die worden geselecteerd zich wél te houden aan de randvoorwaarden die zijn opgesteld voor het gebied. In Westmade-noord zijn verschillende woningtypen toegestaan: vrijstaande, halfvrijstaande, aaneengesloten en gestapelde woningen. In de zogeheten planregels zijn allerlei details vastgelegd voor bijvoorbeeld bouwhoogten, bijgebouwen, aanbouwen, maar ook bijvoorbeeld watergangen, wijkontsluitingen en groen. In het gehele gebied Westmade-noord kunnen maximaal 475 woningen worden gebouwd. Dit zal gefaseerd gebeuren.

Publicatie op 9 augustus
Het ontwerp-bestemmingsplan Westmade-noord wordt op 9 augustus gepubliceerd. De zienswijzeperiode loopt van 10 augustus tot en met 20 september 2018. Meer informatie over het plan is te vinden op www.gemeentewestland.nl Als u liever langskomt om het plan in te zien, dan kan dat op afspraak. Belt u hiervoor 140174. Alle plannen zijn tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor overige vragen over de ontwikkeling Westmade-noord kunt u terecht bij Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom. Per mail info@obwz.nl en telefonisch op maandag, woensdag en donderdag op nummer 0174-53 10 50.