Klaar voor de afronding: De Groene Kreken (Poeldijk-noord)

  • 1
  • 18 januari 2018

De groene buurt De Groene Kreken is inmiddels 100% verkocht en opgeleverd. De plannen voor het woonrijp maken liggen op de tekentafel; binnenkort zal OBWZ de buurt afmaken met onder meer een parkje en diverse groenvoorzieningen.

Leave a Reply