Ontwerp-bestemmingsplan Westmade-noord (Achter de Duinen, Monster) ter inzage

By 5 september 2018 september 10th, 2018 Nieuws

Westmade-noord, onderdeel van het plangebied Achter de Duinen, ligt globaal tussen Oorberlaan en Plaats Langeveld in Monster. Het is het eerste deelplan in dit gebied waarvoor de bestemmingsplanprocedure is opgestart.

Reacties tot en met 20 september
Op 11 juli werd tijdens een inloopavond het plan getoond en toegelicht aan omwonenden. In verband met de vakantieperiode werd het ontwerp-bestemmingsplanpas op 10 augustus ter inzage gelegd zodat de zienswijzetermijn ver voorbij de vakantie zou reiken. Het plan is te bekijken op www.gemeentewestland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tot en met 20 september kunnen inspraakreacties worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Westland.

Globale planopzet
Het nieuwe bestemmingplan voor Westmade-noord heeft een globale planopzet. Dat betekentonder meer dat woningtypen nog niet zijn vastgesteld. Dat doen ontwikkelaars uiteindelijk bij de invulling van het woningbouwprogramma. Planontwikkelaars dienen zich wél te houden aan de randvoorwaarden die zijn opgesteld voor het betreffende gebied. In Westmade-noord zijn verschillende typen zoals vrijstaande, halfvrijstaande, aaneengesloten en gestapelde woningen toegestaan. In de zogeheten planregels zijn meer gedetailleerde bepalingen voor de bestaande woningen, bouwhoogten, bijgebouwen en aanbouwen, maar ook bijvoorbeeld watergangen, wijkontsluitingen en groen opgenomen.

Planontwikkeling
Parallel aan de bestemmingsplanprocedure is OBWZ begonnen met de selectie van ontwikkelaars voor een eerste deelgebied in Westmade-noord. Naar verwachting is voor het eind van dit jaar een ontwikkelaar en een invulling voor het eerste deelgebied bekend. De start verkoop van de eerste woningen staat op z’n vroegst voor het voorjaar van 2019 op de planning.

Meer informatie op de gloednieuwe website: www.wonenachterdeduinen.nl