Óp naar een ontwerp-bestemmingsplan Westmade (Monster)

By 7 februari 2017 april 19th, 2018 Nieuws
vervolg-Westmade-De-Duinen

In de tweede helft van 2016 vonden de klankbordgroepen plaats: omwonenden en belangstellenden konden meedenken over een nieuwe hoofdstructuur voor Westmade, onderdeel van het gebied De Duinen. De locatie De Duinen omvat de gebieden Monster-noord (het gebied vanaf strandopgang Molenslag tot aan het Schelpenpad) en Westmade (vanaf het Schelpenpad tot aan de Orberlaan in Den Haag). Het resultaat van het klankbordgroeptraject is een vastewaardenkaart waarin de hoofdstructuur van het plangebied is vastgelegd. Deze wordt nu vertaald naar een ontwerp-bestemmingsplan met bestemmingsplankaart.

Voordat we dit echter dit kunnen afmaken, moet een aantal onderzoeken worden afgerond. OBWZ en gemeente doen momenteel onderzoek in het kader van Natura 2000 en ook de verkeerssituatie naar de directe omgeving wordt goed bekeken. De gesprekken met Dunea, de Provincie Zuid Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland over onder meer de inrichting van de Haagweg, doorsteken door het duingebied en de waterpeilen in de wijk zijn in volle gang. In kleiner verband gaan we in gesprek met deelnemers van de klankbordgroep en bewoners van het gebied over specifieke onderdelen van het plan.

We weten al dat er vraag is naar woningen in het gebied De Duinen en wie daar met name in geïnteresseerd zijn. We maken nu een verdiepingsslag om de doelgroepen nader te definiëren zodat we het woningaanbod zo goed mogelijk op de marktvraag kunnen afstemmen

Ons streven is om het ontwerp-bestemmingsplan rond de zomer gereed te hebben zodat dit door de gemeente in procedure kan worden gebracht. Wij hopen dat uiteindelijk eind 2017 het bestemmingsplan door de gemeenteraad kan worden vastgesteld en dat we, daarop vooruitlopend, medio 2017 een eerste deelplan van ‘De Duinen’ kunnen aanbesteden aan projectontwikkelaars. Welk deelplan dat zal zijn, is ook iets waar we ons nu intern over buigen.

Op www.mooiwonenindeduinen.nl vindt u meer informatie over het traject dat we tot nu toe hebben gevolgd. Ook nieuwe ontwikkelingen zullen op deze plek te volgen zijn.

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.