Park Sonnehoeck in Kwintsheul wordt bouwrijp gemaakt

  • 1
  • 1 juli 2016
Bouwrijp-maken-Sonnehoeck

Vorige week is aannemer Verhoef Infra gestart met het bouwrijp maken van de locatie Park Sonnehoeck in Kwintsheul. De werkzaamheden bestaan uit diverse grondwerk, dempen en verbreden van watergangen en de aanleg van rioleringen en bouwwegen.

Naar verwachting wordt de locatie eind september bouwrijp opgeleverd aan Van Mierlo, de ontwikkelaar/aannemer, om zo spoedig mogelijk daarna te kunnen starten met de bouw van de woningen in het eerste woonbuurtje, De Ranken.

Leave a Reply