Stappen gezet voor de visie op woonlocatie De Duinen (Monster)

By 5 december 2016 Nieuws
visie-de-duinen-wijkplein-vervolg
visie-de-duinen-wijkentree-orberlaan-vervolg
visie-de-duinen-wijkentree-haagweg-vervolg

Afgelopen zomer is OBWZ in gesprek gegaan met omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden over de nieuwe woonlocatie De Duinen, tussen Monster en Den Haag. Omdat na tien jaar het huidige bestemmingsplan voor deze locatie binnenkort verloopt en de woningmarkt in die jaren aanzienlijk is veranderd, wordt een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. Naast dure vrijstaande villa’s is ook behoefte aan meer betaalbare woningen zoals appartementen en rijwoningen.

De twee klankbordgroepen leidden tot een voorlopige visie op het woongebied. Eind oktober is deze visie gepresenteerd aan de klankbordgroep en, tijdens een openbare inloopavond, aan overige belangstellenden. De betrokkenheid met het gebied bleek groot, gemeten naar de grote opkomst tijdens deze avond. De voorlopige visie is vertaald in een zogenoemde ‘vastewaardenkaart’: een hoofdstructuur waarin globaal de groenvoorzieningen, waterstructuur, ontsluitingen, ontwikkelvelden en mogelijke locaties voor hoogbouw en voor een ‘hart van de wijk’ zijn vastgelegd.

Vanuit de vastewaardenkaart maakt de gemeente Westland het bestemmingsplan op. De planning van het opstellen en in procedure brengen van het ontwerp-bestemmingsplan zullen we nog kortsluiten met de gemeente Westland. Het streven is dat de gemeente het ontwerp-bestemmingsplan begin 2017 in procedure brengt. In een later stadium kunnen we hierover communiceren.

Uitgebreidere informatie over visie De Duinen vindt u op www.mooiwonenindeduinen.nl. Bij het menu-item Planvorming vindt u de verslaglegging van de klankbordgroepsessies; bij het item Vragen leest u onze reactie op vragen en opmerkingen met betrekking tot deze locatie.

visie-de-duinen-centrale-parkzone-vervolg
visie-de-duinen-bestaande-omgeving-vervolg

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.