Update nieuwe locatie Westmade (De Duinen, Monster)

By 13 april 2017 april 19th, 2018 Nieuws

Vorig jaar is in klankbordsessies met omwonenden en belangstellenden een visie gevormd voor het gebied Westmade (ook wel ‘De Duinen’ genoemd). Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is een vastewaardenkaart gemaakt. Hierin zijn onder meer de locaties weergegeven voor de woningen, het groen, het water en de voorzieningen).

De planvorming voor Westmade vordert gestaag: OBWZ is in gesprek met Dunea, de Provincie Zuid Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland. Samen met de stedenbouwkundige en de landschapsarchitect van OKRA wordt nu gewerkt aan het vormgeven van het stedenbouwkundig plan en het ontwerp-bestemmingsplan.

Naar verwachting is er voor de zomervakantie laatste klankbordgroepsessie en zal vervolgens het ontwerp-bestemmingsplan in procedure kunnen worden gebracht. In de tweede helft van dit jaar zal dan een eerste project kunnen worden aanbesteed onder projectontwikkelaars.

Inschrijven als belangstellende kan op www.mooiwonenindeduinen.nl.

15-187_de-duinen-Westland_moodboard-Haagweg

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.