Visie De Duinen in Monster krijgt vorm

By 3 oktober 2016 juli 12th, 2018 Nieuws

OBWZ buigt zich sinds deze zomer samen met omwonenden en belangstellenden over een nieuw plan voor De Duinen, de locatie tussen het Schelpenpad in Monster en de Oorberlaan in Den Haag.
Vooruitlopend op een serie bijeenkomsten met een klankbordgroep vond op 6 juli een inloop-informatieavond plaats. We vroegen de aanwezigen ons te laten weten hoe zij denken over vier thema’s: water en drooglegging – groen en spelen – bouwprogramma – wegen en parkeren. De belangrijkste punten vormden voor ons en onze landschapsarchitect OKRA de basis van waaruit we zijn vertrokken bij de twee klankbordgroepen die inmiddels hebben plaatsgevonden.

Klankbordgroepen
Tijdens de klankbordgroepen van 31 augustus en 28 september werd onder meer genoemd dat de voorkeur uitgaat om de locatie te positioneren als ‘wonen in het buitengebied’, met vooral veel laagbouw of lage hoogbouw. Een grote variatie in woningtypen en prijsklassen is voor veel aanwezigen wenselijk, waarbij ook moet worden gedacht over het inbouwen van ruimte voor een gezamenlijke plek (bijvoorbeeld gezamenlijke kas, theetuin of een haventje). Op de site www.mooiwonenindeduinen.nl en de Facebooksite www.facebook.com/mooiwonenindeduinen vindt u een overzicht van alle besproken onderwerpen. De website wordt geregeld bijgewerkt met beschikbare informatie.

Welkom op de inloopavond
Landschapsarchitect OKRA neemt de punten die in de tweede klankbordgroep werden genoemd weer mee in de uitwerking van de visie op locatie De Duinen. Op maandagavond 24 oktober vindt er weer een algemeen toegankelijke inloopavond plaats. OBWZ en OKRA zullen tijdens deze avond het plan laten zien dat samen met de klankbordgroep is gemaakt, voordat het aan de Raad wordt voorgelegd. Tijdens deze inloopavond is iedereen van harte welkom! 

U kunt nog meedenken
Wij nodigen u van harte uit om mee te denken over ‘De Duinen’. Wilt u meepraten, dan kunt u het opmerkingen/ideeënformulier op de site invullen. Uw suggesties, vragen en opmerkingen kunt u daar achterlaten.

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.