Vrije sector huur in Molenslag Monster

  • 2
  • 10 juli 2015
Vogelvlucht

Op het voormalige NAM-terrein aan de Rijnweg in Monster heeft projectontwikkelaar BPD (voorheen Bouwfonds) een plan ontwikkeld voor 19 vrije sector huurwoningen, die worden afgenomen door belegger Syntrus Achmea. Met de omwonenden en vervolgens met de raadscommissie EFO van de gemeente zijn diverse mogelijkheden voor het ontsluiten van het terrein besproken. Naar aanleiding van de gesprekken is gekozen om het parkeerterrein van de woningen in te rijden via de Rijnweg en weer uit te rijden via de Aalscholver en Laan van Delfland. De aanvraag voor de omgevingsvergunning zal nu worden beoordeeld door de gemeente en ter inzage worden gelegd. Vanaf dat moment kunnen er zienswijzen tegen het plan worden ingediend.

Leave a Reply