Privacy statement

Eigenaar van deze website is Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ). OBWZ is de marktgerichte gebiedsontwikkelaar ontwikkelaar van diverse woongebieden in het Westland: in Monster, Poeldijk en Kwintsheul.

Voor OBWZ staat het belang van de klant te allen tijde centraal. Dat betekent dat zij diensten, producten én oplossingen biedt, die voor haar klanten waardevol zijn en aansluiten bij hun situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect. OBWZ is een zelfstandig opererend samenwerkingsverband tussen Gemeente Westland en BPD Ontwikkeling B.V.

Integriteit en respect
• Integriteit en respect zijn voorwaarden voor het handelen van OBWZ.

• OBWZ is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

• De door u verstrekte persoonsgegevens zijn in beginsel alleen beschikbaar voor OBWZ. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die OBWZ jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

• Als u geen informatie over diensten en producten (meer) wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken op de digitale informatie die u ontvangt of bij info@obwz.nl.

• Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat OBWZ zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.

• U hebt de mogelijkheid om aan OBWZ te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en deze gegevens – bij eventuele onjuistheden – te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen.

• OBWZ maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring op websites.

Vragen en contact
Indien u een vraag heeft over het privacybeleid kunt u een brief sturen naar het onderstaande adres.

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom
Haagweg 33 D1
2681 PA Monster