Een ontwikkeling van OBWZ

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom is de gebiedsontwikkelaar áchter de diverse woningbouwlocaties in Monster, Kwintsheul en Poeldijk. De Westlandse Zoom is een samenwerking tussen gemeente Westland en BPD Ontwikkeling B.V.

Wij ontwikkelen de gebieden: vanaf de bestemmingsplanprocedures tot en met het bouwrijp maken van gronden en de inrichting van de openbare ruimten met de aanleg van straten, groen en water. Het bouwen en verkopen van de woningen doen wij niet zelf, daarvoor werken wij samen met diverse projectontwikkelaars.