Een ontwikkeling van OBWZ

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (kortweg OBWZ) is de gebiedsontwikkelaar áchter de diverse woningbouwlocaties in Monster, Kwintsheul en Poeldijk. OBWZ, een samenwerking tussen Gemeente Westland en BPD Ontwikkeling B.V., ontwikkelt als zelfstandige organisatie de gebieden: vanaf de bestemmingsplanprocedures tot en met het bouwrijp maken van gronden en de inrichting van de openbare ruimten met de aanleg van straten, groen en water. Wilt u nader kennismaken met OBWZ? Wij stellen het team graag aan u voor!

Klantgericht ontwikkelen

OBWZ wil in de eerste plaats prettig leefbare en gewilde woonomgevingen creëren. Daarom zoeken wij regelmatig en vanaf een pril stadium de mensen op die nu al in de desbetreffende gebied wonen of overwegen daar te gaan wonen. Wij zijn benieuwd wat hun woonwensen zijn, voor wat betreft sfeer, karakter en soort bebouwing, maar ook van bijvoorbeeld uitvalswegen, groen- en speelvoorzieningen. Al die reacties proberen we zoveel mogelijk te verwerken in de plannen. Wilt u ook meedenken? Mail ons uw wensen en vragen op info@obwz.nl.