Een ontwikkeling van De Westlandse Zoom

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom is de gebiedsontwikkelaar áchter de diverse woningbouwlocaties in Monster, Kwintsheul en Poeldijk. De Westlandse Zoom is een samenwerking tussen gemeente Westland en BPD Gebiedsontwikkeling B.V.  

Wij ontwikkelen de gebieden: vanaf de bestemmingsplanprocedures tot en met het bouwrijp maken van gronden en de inrichting van de openbare ruimten met de aanleg van straten, groen en water. Het bouwen en verkopen van de woning doen wij niet zelf. Dat doen verschillende projectontwikkelaars.
 
Woningzoekende? Inschrijven nieuwbouw koopwoning of kavel
Als u op zoekt bent naar een nieuwbouw koopwoning of vrije kavel dan kunt u voorrang krijgen bij de toewijzing. Dit regelt u door in te schrijven als woningzoekende in het gemeentelijke registratiesysteem voor nieuwbouw koopwoningen in de gemeente Westland. Hoe langer u staat ingeschreven, hoe meer kans u maakt om in aanmerking te komen voor een nieuwbouw koopwoning of kavel. Let op: de registratie moet jaarlijks worden verlengd. Lees meer op de website van de gemeente en ga naar het registratieformulier.
 
De inschrijving in het systeem van de gemeente staat los van de inschrijving als belangstellende bij een van de projecten in de Westlandse Zoom. Wilt u in aanmerking komen voor een van de projectwoningen of kavels in Monster, Poeldijk of Kwintsheul dan kunt u zich eveneens inschrijven op een van de betrokken project websites.