De Kreken deelplan 2: het vervolg op Poeldijkerhout (Poeldijk)

By 3 juli 2018 juli 11th, 2018 Nieuws

De Kreken deelplan 2 is het vervolg op Poeldijkerhout en het nieuwste plangebied van OBWZ in Poeldijk. Dit gebied ligt globaal tussen de Dr. Weitjenslaan, Dijkpolderlaan en de sloot die daar loopt, de Molenwetering en de Nieuweweg. De afgelopen maanden is voor dit gebied een bestemmingsplan voorbereid. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt binnenkort gepubliceerd. Op donderdag 12 juli a.s. wordt tussen 19.00 en 21.00 uur bij Eetcafé Westpoort (ABC Westland 101) in Poeldijk een inloopbijeenkomst georganiseerd om de omwonenden te informeren over de bestemming van dit plangebied.

Grote lijnen
Tijdens deze inloopbijeenkomst worden het ontwerpplan, de plankaart met ingetekende proefverkaveling en de planning op panelen getoond. Omdat in het bestemmingsplan de vraag vanuit de markt centraal staat, heeft het plan een globale planopzet. Dat wil zeggen dat het plangebied grotendeels de bestemming ‘woongebied’  heeft en dat de woningtypen nog niet zijn vastgesteld. Verschillende woningtypen zijn mogelijk zoals vrijstaande, halfvrijstaande, rijwoningen en appartementen. De projectontwikkelaars die in een later stadium geselecteerd worden voor de ontwikkeling kunnen, uiteraard binnen de randvoorwaarden die zijn opgesteld voor dit gebied, hun woningbouwplan aanpassen aan de marktvraag.  De kwaliteiten die het gebied zo bijzonder maken – groen, water en recreatieve verbindingen – blijven daarbij zoveel mogelijk overeind.

In De Kreken deelplan 2 kunnen maximaal 495 woningen gebouwd worden. Dit zal gefaseerd gebeuren. De verwachting is dat eind 2018, begin 2019 meer bekend is over de invulling van de eerste fase van dit plangebied.

Publicatie op 9 augustus
Het ontwerp-bestemmingsplan De Kreken deelplan 2 wordt op 9 augustus gepubliceerd. De zienswijzeperiode loopt van 10 augustus tot en met 20 september 2018. Meer informatie over het plan is te vinden op www.gemeentewestland.nl. Als u liever langskomt om het plan in te zien, dan kan dat op afspraak. Belt u hiervoor 140174. Alle plannen zijn ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor overige vragen over de ontwikkeling De Kreken deelplan 2 kunt u terecht bij Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom. Telefonisch kan dat op maandag, woensdag en donderdag op nummer 0174-53 10 50. Of u kunt uw vragen mailen aan info@obwz.nl.