Erwin-Schoof

Projectleider Erwin vormt de schakel van idee naar uitwerking

Projectleider Erwin vormt de schakel van idee naar uitwerking
Via BPD wordt projectleider Erwin Schoof 2 dagen ingehuurd door OBWZ. Ik ben gelijk begonnen met projectleider Ron van de Berge, die vanuit de gemeente Westland wordt ingehuurd. De gebieden zijn tussen ons verdeeld. Ik ben verantwoordelijk voor Kwintsheul en Poeldijkerhout”

Als Erwin zijn verhaal vertelt, wordt duidelijk dat hij de schakel is van idee naar uitwerking. “Ik maak me er hard voor dat wensen van omwonenden en toekomstige bewoners zoveel mogelijk verwerkt worden in het bestemmingsplan. Zo zit er bijvoorbeeld bij Park Sonnehoeck in Kwintsheul een historische druivenkwekerij. De enige in Nederland met de status van rijksmonument. De belangen van dit ‘museum’ worden behartigd door een stichting. Ik had contact met de eigenaar van de stichting om ervoor te zorgen dat de met hen gemaakte afspraken terugkomen in het plan. Een ander deel van mijn werk zit hem in de vertaling van het stedenbouwkundig plan naar het gebied. Denk hierbij aan de openbare inrichting van het gebied, maar ook aan het bouwrijp maken van de grond, zodat de grond uitgegeven kan worden aan de ontwikkelaars die hier hun plannen realiseren.”