Erwin-Schoof

Projectleider Erwin vormt de schakel van idee naar uitwerking

Projectleider Erwin vormt de schakel van idee naar uitwerking
Via BPD wordt projectleider Erwin Schoof 2 dagen ingehuurd door OBWZ. Dat doet hij nu zo’n drie jaar. “Ik ben gelijk begonnen met projectleider Ron van de Berge, die vanuit de gemeente Westland wordt ingehuurd. De gebieden zijn tussen ons verdeeld. Ik ben verantwoordelijk voor Kwintsheul en Poeldijk-noord.”

Als Erwin zijn verhaal vertelt, wordt duidelijk dat hij de schakel is van idee naar uitwerking. “Ik maak me er hard voor dat wensen van omwonenden en toekomstige bewoners zoveel mogelijk verwerkt worden in het bestemmingsplan. Zo zit er bijvoorbeeld bij Park Sonnehoeck in Kwintsheul een historische druivenkwekerij. De enige in Nederland met de status van rijksmonument. De belangen van dit ‘museum’ worden behartigd door een stichting. Ik heb contact met de eigenaar van de stichting om ervoor te zorgen dat de met hen gemaakte afspraken terugkomen in het plan. Een ander deel van mijn werk zit hem in de vertaling van het stedenbouwkundig plan naar het gebied. Denk hierbij aan de openbare inrichting van het gebied, maar ook aan het bouwrijp maken van de grond, zodat de grond uitgegeven kan worden aan de ontwikkelaars die hier hun plannen realiseren.”

Erwin geniet erg van de goede werksfeer bij OBWZ. “Binnen de open structuur kun je goede afspraken met elkaar maken. Collega’s hebben wat voor elkaar over.” Vrij zijn is echter minstens zo fijn, want Erwin heeft veel hobby’s. Hij is een fervent mountainbiker en ook rijdt hij graag motor. Verder trekt hij er graag samen met zijn vriendin – en hond – op uit met de camper. “Na een keer totaal verregend te zijn, hebben we voor deze luxere manier van kamperen gekozen. Als we maar lekker buiten kunnen zijn.”