Gefaseerde aanleg Krekenpark Poeldijkerhout (Poeldijk-noord) start dit voorjaar

By 29 januari 2019 februari 4th, 2019 Nieuws

Voor de bewoners van De Hoven, de eerste woonbuurt in Poeldijkerhout, staat het Krekenpark in de planning. Dit bijzondere groene gebied wordt gefaseerd aangelegd. De contouren van het park zijn al zichtbaar, direct achter de bebouwing van De Hoven. De aanleg van het Krekenpark volgt de bouw van de woningen in De Hoven: telkens wanneer er een fase woonrijp wordt opgeleverd, wordt ook dat deel van het groengebied verder aangepakt. Dat betekent dat het Krekenpark wordt afgerond zodra De Hoven fase 3 woonrijp is opgeleverd.

Concreet betekent dit dat het gedeelte van het Krekenpark naast De Hoven fase 1 in het voorjaar van 2019 wordt ingericht. Er komen dan ook speelvoorzieningen. De andere helft van het Krekenpark wordt voorlopig nog aangewend als bouwplaats en opslag. Het Krekenpark kan volledig worden afgerond wanneer de huizen in De Hoven fase 3 bewoond gaan worden. Naar verwachting is dat voor de zomer van 2020.

Voor het Heuvelpark, parallel aan de Paul Captijnlaan, zijn de werkzaamheden begonnen: de watergangen worden gegraven, de grond wordt voorbelast (link naar en de doorgang voor de bouwweg wordt gemaakt.