Inloopavond ontwerp bestemmingsplan Westmade-Noord

By 16 oktober 2019 januari 27th, 2020 Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 september 2019 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Westmade opnieuw als ontwerp ter inzage te leggen op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Dat betekent dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Westmade-Noord’ ter inzage ligt vanaf 27 september 2019 voor een periode van 6 weken. Op 16 oktober 2019 organiseert gemeente Westland in samenwerking met OBWZ een informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden.

Datum en tijd: woensdag 16 oktober, van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: kantoor van OBWZ, Haagweg 33D1 in Monster

Het is een inloopavond van 19.00 -21.00 uur.
Bij de verschillende themaborden, staan de deskundigen van gemeente en OBWZ om een toelichting te geven of vragen te beantwoorden.

Het bestemmingsplan alvast bekijken?
Het plan en bijlagen is vanaf 27 september bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum van gemeente Westland. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.1783.OWZWESTMADENRDobp-ON02. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.