Kavels aan het water in de Gouw

By 8 oktober 2020 oktober 13th, 2020 Kwintsheul

Waterrijk wonen in de Gouw

Geniet van de perfecte balans tussen ruimte, vrijheid en groen in De Gouw. De Gouw is dé plek uw eigen woning te bouwen. De kavels zijn gelegen nabij de Hollewatering en de Gouwlaan te Kwintsheul. Groen en waterrijk wonen, op korte rijafstand van de kust én de randstad.

Op www.kavelsindegouw.nl leest u alles over de kavels die naar verwachting eind dit jaar in verkoop gaan. Daarnaast geeft de leaflet inzicht in het verkoopproces en informatie over het bebouwen van een kavel: wat komt er allemaal bij kijken?

Nog geen definitieve verkaveling

De verwachting is dat alle kavels in De Gouw aan het water grenzen en gesitueerd zijn op meerdere ‘wooneilanden’.  Hoeveel kavels er komen is nog niet exact bekend. Dit is afhankelijk van de definitieve verkaveling die OBWZ in de komende weken zal vaststellen. Het inventariseren van wensen van geïnteresseerden is hierbij van belang.

Wat zijn uw (woon)wensen? Doe mee aan het onderzoek

Aan de hand van de uitkomst van het woonwensenonderzoek maakt OBWZ de verkaveling van de wooneilanden definitief en na een akkoord van betrokken partijen start de verkoop. Onze verwachting is dat de start verkoop vóór het eind van het jaar zal plaatsvinden. Het streven is vanaf Q3 2021 de bouwkavels bouwrijp te kunnen opleveren.

Tip: toewijzing kavels en Westlands Woning Registratiesysteem
Voor zover u dit nog niet gedaan heeft, raden we u aan om u in te schrijven in het woningzoekende registratiesysteem van de gemeente Westland. Mochten er meerdere gegadigden zich inschrijven voor dezelfde kavel, dan bepaalt het registratiesysteem -op basis van hoe lang u ingeschreven staat- of u voorrang krijgt bij het toewijzen van die kavel. Voor meer informatie kijkt u bij gemeente Westland.

 

Voor meer informatie over de kavels www.kavelsindegouw.nl

Op de hoogte blijven van deze ontwikkeling in de Gouw? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief