Monster Noord/ Watergat: uitbreiding van het duinlandschap

By 7 juli 2021 juli 9th, 2021 De Nieuwe Duinvallei, Monster Noord

OBWZ is al lange tijd bezig met de planvorming  voor Watergat/Monster-Noord, het gebied naast de strandopgang Molenslag in Monster. Organisaties en omwonenden hebben met OBWZ en BPD Gebiedsontwikkeling meegedacht over manieren om kwaliteit toe te voegen aan deze bijzondere plek. Het resultaat van het ontwerpproces is onlangs aan de gemeenteraad en vervolgens aan de leden van klankbordgroep Watergat gepresenteerd. Uniek in het plan, dat nu voorligt, is het natuurherstel en de uitbreiding van het Monsterse duinlandschap vanaf Solleveld / de Geest tot aan de Rijnweg.

Afsluitende bijeenkomst klankbordgroep Watergat 

Mark Lansbergen (OBWZ), Judith de Koster (stedenbouwkundige BPD) en Hans Lucas (ecoloog ) namen de deelnemers mee in de huidige stand van zaken en het resultaat van het ontwerpproces, tijdens de klankbordgroep.

 

 

 

 

 

Het resultaat van het ontwerpproces kunt u hier terugkijken.

Op de agenda van het webinar stonden de volgende punten:

  1. Stand van zaken
  2. Toelichting stedenbouwkundig plan
  3. Uitbreiding van het duinlandschap/ herstel van de natuur
  4. Bestemmingsplanprocedure

Terugkijken webinar klankbordgroep Watergat 16 juni 2021

Hoe nu verder?

Het bestemmingsplan voor Watergat / Monster-Noord wordt naar verwachting halverwege augustus a.s. in procedure gebracht door de gemeente Westland, onder de naam Watergat. De gemeente is verantwoordelijk voor deze procedure. Vanaf nu ligt de communicatie over de ontwikkeling van de woningen en het landschap in handen van BPD Gebiedsontwikkeling uit Delft. BPD brengt het plan naar buiten onder de naam De Nieuwe Duinvallei.  Meer informatie over de gebiedsontwikkeling kunt u vinden op de website van De Nieuwe Duinvallei op https://www.denieuweduinvallei.nl.