Panelen informatieavond Watergat

Unieke locatie, uniek plan

Op donderdag 4 november was er een informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan Watergat Monster. Vanwege de coronamaatregelen werd er gewerkt met tijdssloten, zodat iedereen voldoende afstand kon houden. Medewerkers van gemeente Westland, BPD en OBWZ waren op de informatieavond aanwezig om een toelichting te geven.

Gemeente Westland, Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom (OBWZ) en BPD zijn al lange tijd bezig met de planvorming voor ‘Watergat Monster’, het gebied naast de strandopgang Molenslag in Monster. Zowel organisaties als Stichting Duinbehoud en de provincie Zuid Holland, als ook omwonenden hebben met OBWZ en BPD Gebiedsontwikkeling meegedacht over manieren om kwaliteit toe te voegen aan deze bijzondere plek. Op basis van het geoptimaliseerde stedenbouwkundig plan is de bestemmingsplanprocedure gestart.

Ontwerpbestemmingsplan Watergat Monster van dichtbij bekijken op de website van gemeente Westland. 

Meer weten over de stedenbouwkundige plannen en de uitbreiding van het duinlandschap op de website van De Nieuwe Duinvallei

Panelen informatieavond Watergat 4 november 2021