Onderzoeken voorafgaand aan werkzaamheden

By 19 september 2021 oktober 14th, 2021 Achter de Duinen Monster, Westmade-Noord Achter de Duinen

 

Bij het in dienen van een bestemmingsplanwijziging, speelt ruimtelijke onderbouwing van het desbetreffende gebied een grote rol. Ook in het gebied Achter de Duinen – Westmade Noord. Zo’n ruimtelijke onderbouwing komt tot stand door het laten uitvoeren van diverse onderzoeken door gespecialiseerde onderzoeksbureaus. De omgeving wordt van te voren in kaart gebracht. Denkt u daarbij onder andere aan bodemonderzoek, verkeersonderzoek, een watertoets, een luchtonderzoek, en natuurlijk een onderzoek naar flora en fauna.

Voorafgaand aan het indienen van het bestemmingsplan Westmade Noord Achter de Duinen, zijn alle nodige onderzoeken uitgevoerd. Voor aanvang van de grondwerkzaamheden is er ecologisch onderzoek gedaan door een bureau. De ecoloog heeft het werkterrein half mei heeft vrijgegeven voor de voorbereidende werkzaamheden van de 500 woningen in Westmade Noord.

 

Stand van zaken

Tijdens de bouwvak zijn er enkele  rugstreeppadden gezien op het bouwterrein in Westmade Noord. Dit betekent dat de aanwezige Flora en Fauna plannen en rapportages moeten worden herzien. De afgelopen weken is er aanvullend onderzoek gedaan op de locatie. De onderzoeken zijn inmiddels ingediend bij het bevoegd gezag. Op basis van de onderzoeken worden nu ook de inrichtingsplannen herzien. Tijdens de bouw en in de definitieve inrichting van het gebied moet er rekening worden gehouden met de aanwezigheid van rugstreeppadden.

De bestemmingsplan behandeling bij de Raad van State blijft leidend voor de voortgang van de planning.