Bestemmingsplan De Kreken deelplan 2 (Poeldijkerhout, Poeldijk) vastgesteld

By 24 januari 2019 februari 8th, 2019 Nieuws

Voor de locatie De Kreken deelplan 2, tussen het nieuw aan te leggen Heuvelpark aan de Paul Captijnlaan en de Verburghlaanin Poeldijk, is een flinke stap gezet: op 22 januari 2019 werd het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan ligt nu opnieuw ter inzage en zal, als er geen beroep wordt ingesteld, over zes weken onherroepelijk zijn.

Het nieuwe bestemmingplan De Kreken deelplan 2 heeft een globale planopzet; in het gebied met de bestemming ‘woongebied’ kunnen maximaal 495 woningen worden gebouwd. Verschillende typen woningen zijn toegestaan; in de planregels bij het bestemmingsplan zijn de gedetailleerde bepalingen per woningtype vastgelegd. Ook bijvoorbeeld de bestemmingen water, wijkontsluiting en groen zijn opgenomen in het bestemmingsplan.

Parallel aan de gesprekken die we nog voeren met een aantal mensen die een zienswijze hebben ingediend, praten we nu met diverse projectontwikkelaars voor de ontwikkeling van de woningen in het gebied. Wij verwachten in het tweede kwartaal van 2019 meer te kunnen vertellen over de nieuwbouw. Aanmelden als geïnteresseerde in een woning is op dit moment nog niet mogelijk. Wij raden u aan onze website en social media in de gaten te houden. Zodra er nieuws is zullen wij u hierover informeren.