Bouwrijp maken de Gouw, voorbelasten en archeologie

By 10 mei 2021 juli 8th, 2021 De Gouw, Kavels

Wie langs het gebied De Gouw rijdt, ziet dat er verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd. Op de rand van het Westland en Den Haag komt een woongebied dat gevormd gaat worden door een aaneenschakeling van wooneilanden. Het woongebied bestaat uit 31 kavels, deze zijn allemaal onder optie. Op dit moment vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats.

Voorbelasten en archeologie

Op dit moment zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp van fase 1 in volle gang.  Er wordt water gegraven, de toekomstige openbare wegen voorbelast, ook is er een tijdelijke bouwweg aangelegd. Voorbelasten is grond leggen op openbare wegen in het plan en deze 3 maanden laten rusten. Dit wordt gedaan om de grond te verdichten voor de aanleg van wegen.

Ook de werkzaamheden voor de aanleg van het riool en de nutsleidingen zijn in voorbereiding. Deze worden aangelegd zodra de voorbelasting voldoende gerust heeft.

Naar verwachting kan het eerste deel van de nieuwe eigenaren in het najaar starten met het bouwen van hun droomwoning.

Archeologisch onderzoek

Op het andere deel wordt nog verder archeologisch onderzoek gedaan naar de in de grond aanwezige archeologische vondsten.  In de jaren ’70 zijn tufstenen fundamenten aangetroffen van een Romeins gebouw, met als topvondst een Romeins diploma. De aankomende weken vindt op deze plek een opgraving plaats. Het monument blijft behouden en wordt te zijner tijd ingericht als park. Lees verder.