Eerste schetsontwerp Krekenpark in Poeldijkerhout

By 27 januari 2020 Nieuws, Poeldijkerhout

 

 

 

 

 

 

 

Tweede bijeenkomst klankbordgroep verdere invulling Krekenpark

Op woensdag 22 januari was de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep over het Krekenpark. Op basis van de gezamenlijke opmerkingen en conclusies uit de eerste klankbordgroep,  heeft de stedenbouwkundige een schetsontwerp gemaakt, dat is tijdens deze bijeenkomst besproken.

De toelichting en opmerkingen uit het eerste bijeenkomst, staan in hoofdlijnen weergegeven rondom het ontwerp in dit verslag. Bij het maken van het ontwerp is getracht de twee grootste tegenstellingen in de verzoeken van het eerste overleg naast elkaar een plek te geven. Dan gaat het om:

  1. wel honden versus geen honden
  2. zoveel mogelijk groen versus zoveel mogelijk spelen

De scheiding ligt noord – zuid (gedeeld door het water). Kijk hier voor het gehele verslag Krekenpark fase 2 – klankbordgroep avond 22 januari 2020 def2.

Hoe nu verder

Het gaat hier om een eerste schetsontwerp, dit is nog niet besproken met gemeente Westland. Op dit moment wordt er gerekend aan het ontwerp(budget) en verder getekend. Daarna wordt dit plan voorgelegd aan de gemeente (de planning is februari 2020). Dat is het moment dat wij bij de klankbord terugkomen voor een overleg en/of een nieuwsbrief met een planvoorstel.

Wat ging hier aan vooraf

‘Graag plezier voor alle leeftijden’, ‘met je blote voeten in het water’, een voetbalveld, goede verlichting en groen ‘passend bij de kreken’ zijn zomaar wat antwoorden uit de individuele reacties van de enquête over de verdere invulling van het Krekenpark. Westlandse Zoom is verantwoordelijk voor de ontwerpen en aanleg van het openbaar gebied en zo ook de groengebieden. Gemeente Westland speelt hierin een toetsende rol. Bij het ontwerpen willen we graag weten hoe toekomstige gebruikers hierover denken. Dat gebeurde met de online enquête. Die nu wordt uitgewerkt in een ontwerp overleg met de klankbordgroep.

 Planning aanleg 2e deel Krekenpark

De aanleg van het 2e deel van het Krekenpark begint, wanneer de laatste huizen van de Hoven 3 zijn opgeleverd. De prognose is dat deze huizen in het voorjaar van 2020 worden opgeleverd, de bouwplaats kan dan worden opgeheven. Waarna de afrondende werkzaamheden aan het park worden uitgevoerd. Parallel aan de bouw van de Hoven 3 maken we het ontwerp voor het tweede deel van het park en de bereiden we de aanleg voor.