Enquête verdere inrichting Krekenpark voor bewoners van de Hoven

By 19 december 2019 januari 27th, 2020 Nieuws, Poeldijkerhout

Eerste bijeenkomst klankbordgroep enquête verdere inrichting 2e deel Krekenpark

‘Graag plezier voor alle leeftijden’, ‘met je blote voeten in het water’, een voetbalveld, goede verlichting en groen ‘passend bij de kreken’ zijn zomaar wat antwoorden uit de individuele reacties van de enquête over de verdere invulling van het Krekenpark. Westlandse Zoom is verantwoordelijk voor de ontwerpen en aanleg van het openbaar gebied en zo ook de groengebieden. Gemeente Westland speelt hierin een toetsende rol. Bij het ontwerpen willen we graag weten hoe toekomstige gebruikers hierover denken. Dat gebeurde met de online enquête.

We hebben 117 reacties ontvangen, we zijn natuurlijk erg blij met deze mate van betrokkenheid in deze nieuwe wijk. Een aantal deelnemers had zich aangemeld om mee te praten over de uitwerking van de opgehaalde ideeën aangaande het spelen in het park. Dat gebeurde op 27 november in het pand van de Westlandse Zoom.

Eerste bijeenkomst klankbordgroep

Om te beginnen werden de resultaten van de enquête doorgesproken, zoals gezegd waren er 117 respondenten die allemaal verwachten regelmatig tot vaak gebruik te maken van het park, wanneer het klaar is. De meeste respondenten hebben een gezin met kinderen in de leeftijd tussen de 0-12 jaar. 25% van de deelnemers heeft een hond.

Opvallendheden in de antwoorden: spelen en wandelen worden het meest genoemd bij de activiteiten. Maar ook is er een aantal keer aangegeven dat vaarwater zeer gewaardeerd zou worden. Onder spelen staat de roep om een voetbalveld wel op nummer 1.

speeldernis werd als sfeer veel genoemd

 

 

 

 

Concept verslag klankbordgroep enquête Krekenpark def 20122019

Verdere procedure

Bij deze het verslag van de eerste bijeenkomst in concept. In het verslag staan de eerste denkrichtingen op basis van de resultaten van de enquête. De leden gaven aan graag verder mee te praten over de uitwerking. Ondertussen gaat de stedenbouwkundige op basis van de gezamenlijke bevindingen en hetgeen besproken is aan de slag met een voorzet voor een ontwerp. Dat wordt 22 januari aan de klankbordgroep gepresenteerd. Voor een verdere planning kunt u een kijkje nemen in het verslag.

De wensen voor de verdere invulling van het Krekenpark zijn uitgevraagd onder huidige en toekomstige bewoners

Planning

De aanleg van het 2e deel van het Krekenpark begint, wanneer de laatste huizen van de Hoven 3 zijn opgeleverd. De prognose is dat deze huizen in het voorjaar van 2020 worden opgeleverd, de bouwplaats kan dan worden opgeheven. Waarna de afrondende werkzaamheden aan het park worden uitgevoerd. Parallel aan de bouw van de Hoven 3 maken we het ontwerp voor het tweede deel van het park en de bereiden we de aanleg voor.