Gemeente en BPD werken samen aan meer betaalbare woningen in Westlandse Zoom

By 8 februari 2021 Nieuws

Er is dringend behoefte aan meer betaalbare woningen in het Westland. Daarom slaan de gemeente Westland en BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, de handen ineen. Samen onderzoeken zij hoe er circa 150 beter betaalbare sociale koop- en huurwoningen ingepast kunnen worden in de Westlandse Zoom.

Wethouder Ben van der Stee (Volkshuisvesting en Financiën) en Wim de Haas, regiodirecteur Zuid-West bij BPD, tekenen binnenkort een letter of intent waarin wordt afgesproken dat het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ) gaat onderzoeken hoe de circa 150 extra betaalbare woningen een plek kunnen krijgen in De Kreken bij Poeldijk en Monster-Noord.

Ben van der Stee: “Ik ben blij dat we samen met BPD uitvoering kunnen geven aan een grote wens van het college en de gemeenteraad: namelijk het verkennen van de mogelijkheden om hier circa 150 bereikbare- en sociale koop- en huurwoningen te realiseren. Het is nu zaak alle opties te verkennen en hier snel gevolg aan te geven.”

Wim de Haas: “Dat we een thuis voor iedereen kunnen bieden, vinden we bij BPD heel belangrijk. Deze maatschappelijke betrokkenheid zit in ons DNA. In 1946, nu 75 jaar geleden, leverden we de eerste betaalbare gezinswoning op. We zijn dan ook verheugd dat we met de gemeente Westland een letter of intent kunnen tekenen om samen te onderzoeken hoe we deze circa 150 extra betaalbare woningen kunnen realiseren.”

Over de Westlandse Zoom

De plannen voor de  Westlandse Zoom zijn vijftien jaar geleden gestart. Aanvankelijk was de bedoeling dat er vooral luxe woningen voor kapitaalkrachtige expats zouden komen. Maar de woningvraag veranderde. Daarom is in 2014 afgesproken dat er meer marktconforme koopwoningen gebouwd zouden worden. Nu de vraag naar sociale koop- en huurwoningen steeds groter wordt, zullen de plannen onder voorwaarden en indien mogelijk worden bijgesteld. De binnenkort te tekenen letter of intent tussen de gemeente Westland en BPD maakt de weg vrij om te starten met het onderzoek naar de mogelijkheden van circa 150 extra betaalbare koop- en huurwoningen.