“Groen geeft kwaliteit aan de wijk” landschapsarchitect aan het woord

By 13 oktober 2020 Groen

“Groen geeft kwaliteit aan de wijk”

Marnix Tavenier is op dit moment als landschapsarchitect verbonden aan OBWZ.

Een groene woonomgeving geeft woonplezier, maar zorgt ook voor een waardevermeerdering van je huis. Mijn rol bij OBWZ is plannen maken die hier echt van de grond komen. In een binnenduingebied kies je voor andere planten dan in een polderondergrond. Wat ik wil is groene plannen maken die echt passen bij de plek en staan als een huis.

Eén van de gebieden waar Marnix als landschapsarchitect bij betrokken is, is het Krekenpark in Poeldijkerhout. Ervaringen van bewoners worden hier gebruikt om de plek naar behoefte in te richten. Denk aan lekker zitten op een bankje, de mogelijkheid om een rondje met je hondje te lopen of de plek waar speelplekken komen. Het is een biodivers plan geworden, natuurvriendelijk, daar waar het kan.

Een groen plan bedenk je niet alleen

Een groen plan bedenken is 1, het groen beheren is 2. Daar zit een heel facet aan regels tussen. Een plan maak je niet alleen. In eerste instantie hebben we samen met de bewoners van Poeldijkerhout een schets gemaakt, tenslotte moeten zij er gebruik van maken. De gemeente onderhoudt straks het groen in onze plannen. Daar zitten we nu mee aan tafel. Zij  praten mee over het beheer van het openbaar gebied door de gemeente, volgens de gemeentelijke regels.

Neem bijvoorbeeld het struineiland in het Krekenpark, midden in het water. Dat is alleen via het water en niet met een voertuig bereikbaar. Dan moet er nagedacht worden over wat er gebeurt in geval van calamiteit of hoe er gemaaid kan worden.

Of de voetbalplek. Wat ons betreft krijgt die een natuurlijke uitstraling, want het doel is een natuurlijk park. En dat brengt extra aandachtspunten met zich mee. De vraag die nu voor ligt is hoe wat dat inpassen zonder dat het een stedelijke voetbalkooi gaat worden.

 

 

 

 

 

 

‘Aanleg Krekenpark duurt lang’

Van bewoners krijgen we wel eens terug dat de aanleg zo lang op zich laat wachten.  De stelregel bij gebiedsontwikkeling is dat het groen pas wordt aangelegd nadat de woningen zijn opgeleverd. Waar mogelijk hebben we het Krekenpark al voor een deel aangelegd. Na de definitieve inrichting van de weg, gaan we over naar de aanleg van fase II. En worden er ook punten uit fase I afgerond.

Op dit moment loopt de verdere uitwerking, waarna er een aannemer wordt ingeschakeld en vergunningen kunnen worden aangevraagd.

Voorlopige planning aanleg Krekenpark

   • Q3 2020 Technische voorbereiding en uitwerken aangepaste ontwerp Krekenpark
   • Q4 2020 Aanbesteden en opdracht aan aannemer. Aanvragen vergunningen.
   • Q1 en Q2 2021 Aanvang uitvoering aanleg Krekenpark. Aanleg fietsbrug in het midden van het Krekenpark.

Iedere maand heeft zijn eigen beeld

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is de natuur een soort tijdsklok. Iedere maand heeft zijn eigen beeld. Dat maakt dit vak ook zo mooi. Planten die net zijn neergezet, hebben een beetje tijd nodig om tot ontwikkeling te komen. Waar gras en bloemenweides snel opkomen, heeft ‘alles met takken’ een winter nodig om tot bloei te komen.

Opvang van hemelwater in Poeldijkerhout

In Poeldijkerhout worden het Krekenpark en het Heuvelpark, langs de Paul Captijnlaan, straks aan elkaar verbonden door een groene scheg. Ongeveer waar nu de bouwweg ligt. Hier onderzoeken we de mogelijkheden voor wateropvang door middel van een wadipark. Daarmee zou door subtiele hoogteverschillen de extra wateropvang gerealiseerd kunnen worden. Bij piekbuien zal dat nat zijn, de rest van het jaar kan het groen volledig gebruikt worden.

Die opvang van dat hemelwater is ook iets om in je eigen tuin rekening mee te houden, denk dan bijvoorbeeld aan het gebruik van zogenaamde infiltratiekratten. In het artikel van Operatie Steenbreek is daar meer over te lezen.

Groen als verbinder in de wijk  

De kunst is om groenstukken in de wijk te verbinden. Dat geeft bewoners ruimte om echt een wandeling door het groen te maken. En elkaar te ontmoeten. Speelplekken staan ook vaak in het groen. Daarnaast geeft groen oriëntatie aan de wijk. Het is handiger de weg te vinden aan de hand van verbonden groen dan wanneer het groen kleine snippers door de wijk heen zouden zijn.

Trends bij de aanleg van groene gebieden

Het klimaat verandert. Dit leidt tot extreme weersomstandigheden. We krijgen vaker te maken met hevige neerslag, langdurige droogteperioden en hittegolven. Op deze gevolgen van de klimaatverandering moeten we anticiperen in ons dagelijks leven en bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden.

  1. De behoefte aan schaduw neemt toe, vanwege meer verwachte hittegolven
  2. Toename enorme piekbuien, meer aandacht voor de wateropvang
  3. Door klimaatverandering doen andere groensoorten het hier nu beter, denk aan olijfbomen
  4. Diversiteit, als wapen’ tegen plagen en ziektes, die we steeds vaker zien bij bomen en planten. Dus geen lange lanen met dezelfde bomen meer.