Groen licht voor 495 woningen in nieuwe wijk Poeldijkerhout  

Goed nieuws. Aan de rand van Poeldijk verrijst een geheel nieuwe woonwijk. Het eerste deel van de Poeldijkerhout is al bewoond door zo’n 180 huishoudens. Op 3 juni 2020 gaf de Raad van State groen licht voor de ontwikkeling van nog eens 495 woningen aan de andere kant van het Krekenpark. DKreken fase 2 is het gebied tussen het Heuvelpark aan de Paul CaptijnlaanVerburghlaan en de Nieuweweg in Poeldijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Het bestemmingsplan De kreken fase 2 werd op 22 januari 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Het beroep dat tegen het plan werd ingediend is niet gegrond verklaard. En daarom kan de ontwikkeling van de wijk weer verder uitgewerkt worden.  

Wat komt er  

De Kreken fase 2 kent een globale planopzet. In het gebied met de bestemming ‘woongebied’ kunnen maximaal 495 woningen worden gebouwd. Deze nieuwe wijk kenmerkt zich door het Westlandse, dorpse woonmilieu, waar grote behoefte aan is. Verschillende typen woningen zijn toegestaan, in de planregels bij het bestemmingsplan zijn de gedetailleerde bepalingen per woningtype vastgelegd. Ook bijvoorbeeld de bestemmingen water, wijkontsluiting en groen zijn opgenomen in het bestemmingsplan. 

Hoe nu verder 

De eerste projecten in dit deelgebied zijn al in verkoop (onder de naam van Buyten en de Blauwe Kreken). Wanneer 70% verkocht is, gaan deze woningen in aanbouw. Het plangebied is inmiddels door OBWZ bouwrijp gemaakt. Voor de volgende fase worden nu afspraken en plannen gemaakt met ontwikkelaars. OBWZ is in gesprek met projectontwikkelaars voor de ontwikkeling van de woningen in het gebied. Wij verwachten dat er na de zomer meer bekend wordt over het volgende ontwikkelplot.  

Aanleg groengebieden 

Intussen is OBWZ verantwoordelijk voor het openbaar gebied en dus ook voor het invullen van de groengebieden. In de Kreken is veel groen aanwezig en in samenspraak met de gebruikers wordt bedacht hoe dat groen het best ingevuld kan worden met spelen, wandelen en anders verblijven.  

Voor het Krekenpark wordt nu een plan gemaakt, binnenkort beginnen we met de plannen voor het Heuvelpark langs de Paul Capteijnlaan. Hier is bewegen, ontmoeten en sport het thema. 

Wilt u de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Poeldijkerhout? U kunt zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief.