Interesse om te komen wonen in Poeldijkerhout?

By 10 maart 2021 mei 14th, 2021 Nieuws, Poeldijkerhout

We merken dat de belangstelling om in Poeldijkerhout te komen wonen groot is. Op dit moment kunnen we echter nog niet zeggen wanneer de nieuwe woningen in de verkoop gaan. Wanneer u interesse heeft in de verkoop van de volgende fase van dit project, schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief. Zodra er een datum bekend is, vermelden we die daarin.

Poeldijkerhout wordt gefaseerd aangelegd en krijgt steeds meer vorm. Na de oplevering van de woningen in de eerste fase, De Hoven, is er inmiddels een start gemaakt met de bouw van de tweede fase: de Blauwe Kreken en Van Buyten. Beide projecten zijn uitverkocht. In totaal worden er zo’n 500 woningen gebouwd. Deze nieuwe wijk kenmerkt zich door het Westlandse, dorpse woonmilieu, waar grote behoefte aan is. Fase 2 is het gebied tussen het Heuvelpark aan de Paul Captijnlaan, Verburghlaan en de Nieuweweg in Poeldijk. Het is nog niet bekend wanneer de verschillende typen woningen van de 2e fase in verkoop gaan.

De woningen bouwen en verkopen wij als ontwikkelingsbedrijf niet zelf. OBWZ ontwikkelt verschillende gebieden: vanaf de bestemmingsplanprocedures tot en met het bouwrijp maken van gronden en de inrichting van de openbare ruimten met de aanleg van straten, groen en water. De verkoop en bouw van woningen loopt via een projectontwikkelaar. Zodra er een projectontwikkelaar geselecteerd is, wordt dat bekend gemaakt via de nieuwsbrief. 

Ja, ik blijf graag op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in Poeldijkerhout!