Poeldijkerhout krijgt steeds meer vorm

By 8 februari 2021 februari 11th, 2021 Poeldijkerhout

Start bouw Van Buyten en de Blauwe Kreken en aanleg Krekenpark

Poeldijkerhout wordt een groene wijk met veel ruimte voor wandelen en spelen. De wijk wordt gefaseerd aangelegd en krijgt steeds meer vorm. Onlangs is er een start gemaakt met de bouw van twee nieuwe fases:

 • De Blauwe Kreken
 • Van Buyten

Helaas konden de nieuwe bewoners niet live op locatie aanwezig zijn bij de eerste paal. Maar via beeldmateriaal en een lekker borrelpakket konden de kopers van Van Buyten dit feestelijke moment toch meevieren. De woningen in beide nieuwe wijken zijn uitverkocht. Wel zijn er meer woningen in aantocht, we kunnen u daar binnenkort meer over vertellen. Hou de nieuwsbrief in de gaten.

 

 

Aanleg Krekenpark vanaf juni 2021

Afgelopen jaar stond in het teken van de oplevering van de woningen van de Hoven 3 en het bouwrijp maken van de rest van het gebied. Parallel aan dat traject werd het ontwerp voor het Krekenpark verder uitgewerkt en afgestemd. Het uitwerken van het voorlopige ontwerp kende een langere doorlooptijd dan gebruikelijk. Er heeft veel afstemming plaatsgevonden om zoveel mogelijk wensen uit de bewonersenquête gehonoreerd te krijgen.

De voorbereidingen voor de aanleg zijn bezig, de aanleg start in juni 2021.

 • Wat komt er:
 • Ruig & parkachtig wisselen elkaar af: bloemrijke bermen en weides daar waar het kan. Een afwisselend assortiment van beplanting voor afwisselende seizoen-beleving en (bio) diversiteit. Eetbaar groen door toepassing van hazelnoten en bes-dragende soorten.
 • Door de inrichting komt er in het park een duidelijk onderscheid tussen de zuidkant met reuring, ontmoeting en spelende kinderen en de noordkant van het park voor rustzoekers en hondenbezitters. Hondenbezitters en rustzoekers lopen een rondje bovenlangs, spelende kinderen zitten vooral aan de zuidkant. Honden kunnen te water bij de natuurvriendelijke oever.
 • Het speeleiland krijgt een ruig natuurlijk karakter, kinderen maken er zelf hun spel. Er komen geen toestellen op het eiland. Een trekpontje en de stapstenen in het water vormen een avontuurlijke route naar het speeleiland.
 • Er komt een voetbalveldje van kunstgras. Het trapveld komt op een heuvel/glooiing en wordt voorzien van een hoge zit-rand rondom. Ook komt kunstgras onder de kabelbaan, voor een betere drooglegging en functionaliteit.
 • Het spelen van kleine en grote kinderen kan samengaan op één plek. Voor de allerkleinsten worden struinnatuur/bosjes gemaakt. Speeltoestellen voor deze jongste doelgroep staan door de wijk heen.
 • Rondom de bestaande speelplek met toestellen komt een struiklaag met 3 ruime ingangen voor meer beschutting naar de straat.
 • De vlonderplek is nu onderdeel schiereiland, daardoor ligt die meer in het zicht. De botenhelling is verplaatst, en is nu beter toegankelijk. Het  strandje wordt uitgevoerd in gras, en er komt een bord met de verwijzing naar de site van de gemeente. Het wordt geen officieel zwemwater.
 • In verband met het onderhoud en de duurzaamheid, kunnen er geen houten speeltoestellen, boomstammen of houten hekwerken komen.