Poeldijkerhout wordt een hele groene wijk

By 3 april 2020 april 6th, 2020 Nieuws

Poeldijkerhout wordt een hele groene wijk met veel ruimte voor wandelen en spelen. Zo worden er bijvoorbeeld veel bomen gepland en komt er veel water in de wijk. In de eerste fase, De Hoven, zijn de werkzaamheden voor het woonrijp maken in volle gang. Zo is het groen geplant, worden de speeltuinen aangelegd, net als de definitieve bestrating. Voor meer informatie kijkt u op www.poeldijkerhout.nl

Bij het inrichten van het Krekenpark hebben we de nieuwe bewoners betrokken door middel van een digitale enquête. Over de uitkomsten is verder doorgepraat met een klankbordgroep.

Hierbij een eerste ontwerp-schets op basis van de resultaten van de enquête. Een en ander wordt nu verder uitgewerkt in overleg met de klankbordgroep.