Tussenuitspraak bestemmingsplan Westmade-Noord

Vandaag heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over het bestemmingsplan Westmade-Noord te Monster. Deze uitspraak geeft de gemeente Westland en Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ) de ruimte om het plan op specifieke punten aan te scherpen.

OBWZ is blij dat er nu duidelijkheid is omdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan waarbij het bestemmingsplan op hoofdlijnen is goedgekeurd. Deze tussenuitspraak betekent wel dat OBWZ moet kijken op welke onderwerpen verdere uitwerking nodig is. De extra verdiepingsslag betekent ook dat het plan minder snel gaat dan verwacht.