Stand van zaken bestemmingsplan Achter de Duinen

By 19 juli 2019 Nieuws

Het bestemmingsplan van het toekomstig woongebied Achter de Duinen heet Westmade Noord. In dit plan kunnen 500 woningen gebouwd worden. Vorig jaar om deze tijd ging het ontwerpbestemmingsplan Westmade Noord ter inzage. Op dit bestemmingsplan konden belanghebbenden een zienswijze indienen. Aan de hand van de zienswijze hebben we aan het bestemmingsplan kleine veranderingen gemaakt, vaak ook nadat we in gesprek gegaan zijn met indieners. Voor de volledigheid gaat het ontwerpbestemmingsplan na de zomer nog een keer ter inzage. Als het zover is, wordt er een inloopavond georganiseerd over het bestemmingsplan.