Stand van zaken Poeldijkerhout december 2021

By 22 december 2021 Groen, Poeldijkerhout

Steeds meer bewoners in Poeldijkerhout

Na een tijd van bouwen verrijzen ook de woningen uit de tweede fase van Poeldijkerhout uit de steigers. Er komen steeds meer nieuwe bewoners voor de wijken De Blauwe Kreken en Van Buyten. Na de afronding van de bouwactiviteiten door de aannemers komt Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom weer in beeld. De definitieve straten worden gelegd, de afwateringssystemen aangelegd, net als de straatverlichting. Deze woningen zijn allemaal verkocht. Inmiddels liggen de volgende bouwkavels gereed van de volgende fase. De woningen van de Klavertuin en De Blauwe Kreken zijn nu in verkoop. Wanneer er een deel van de circa 100 woningen is verkocht, start ook de bouw van deze nieuwe fase.

Werkzaamheden aan het groen in Poeldijkerhout
De afgelopen maanden zijn veel werkzaamheden door diverse aannemers uitgevoerd. Onder andere de aanleg van het Krekenpark door AW Vessies. Deze werkzaamheden zijn en worden in opdracht van OBWZ uitgevoerd.  Zowel de bouwaannemers en onze aannemers hebben problemen met leveranties van materialen.

Het Krekenpark

De aanleg van het Krekenpark loopt nog steeds door. De brug over de Kreek is in uitvoering, naar verwachting is deze gereed in het eerste kwartaal van 2022. Aansluitend kan de bouwweg, die nu nog door het park loopt, eruit. En kan het park afgemaakt worden. In het Krekenpark heeft dat ervoor gezorgd dat met name de houten voetgangers- en fietsbruggen nog niet zijn aangebracht waardoor het park nog niet is afgerond. Hetzelfde probleem is er met de verkeersbrug aan de noordzijde van het park.

De aanleg van het speelveld,  het kunstgras onder de kabelbaan, de staptenen naar het eiland en het planten van de bomen en overige groen is afgerond.  Helaas heeft de vertraging er ook voor gezorgd dat het gras nog niet is ingezaaid en het park nog niet groen is. Dit kan pas worden uitgevoerd na het afronden van de aanleg van de bruggen. Wij hebben wel voorzieningen getroffen om gebruik te maken van het speelveld en de speelvoorzieningen. Het verzoek aan u en uw kinderen is om binnen de hekken het park te betreden en niet over het aangeharkte grondwerk te lopen.

De bruggen worden eind eerste kwartaal ’22 geplaatst zodat daarna gras kan worden ingezaaid en er een mooi groen park komt. Het vlot naar het eilandje wordt ook aangebracht, maar het is nog niet bekend van welk materiaal, hout of staal.

Het Heuvelpark

De plannen voor het Heuvelpark worden nu civieltechnisch voorbereid. Het park is inmiddels bijna op hoogte, dat heeft altijd even tijd nodig. De verkeersdoorsteek naar de Paul Captijnlaan, zowel als de inrichting van het park zijn in voorbereiding. We verwachten u hier binnenkort de uitwerking van te kunnen laten zien.