Voorbereidende werkzaamheden nieuwbouw Westmade-noord (Achter de Duinen, Monster) van start

By 29 januari 2019 februari 8th, 2019 Nieuws

In de zomer van 2018 is na een inloopavond het ontwerp-bestemmingsplan voor Westmade-noord ter inzage gelegd. Dit eerste plangebied in ‘Achter de Duinen’ ligt tussen Plaats Langeveld en de Oorberlaan in Monster. De bestemmingsplanprocedure voor Westmade-noord loopt. Op dit moment wordt aan de hand van de ingediende zienswijzen nader onderzoek gedaan naar onder meer verkeer en geluid.

Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de bouw van de eerste woningen gestart: Als eerste wordt er in het gebied tussen grofweg Optiflor en Oorberlaan 15 t/m 33 ter plaatse van de toekomstige wegen voorbelasting aangebracht, waarna de grond aansluitend bouwrijp gemaakt kan worden. Vanaf het tweede kwartaal 2019 wordt zand aangevoerd en verwerkt in de voorbelasting. Ook wordt een deel van de watergang aangelegd en wordt in overleg met de huidige bewoners beschoeiing aangebracht.

Op dit moment wordt er grond aangevoerd die afkomstig is van andere OBWZ-locaties waar grond werd afgegraven. De gronden zijn milieukundig onderzocht en geschikt verklaard. Voor het transport en de verwerking ervan is toestemming aan het bevoegd gezag gevraagd (omgevingsdienst Haaglanden) en verleend.

Over het verdere verloop van de bestemmingsplanprocedure voor Westmade-noord verwachten we in het tweede kwartaal van 2019 meer duidelijkheid te hebben en te kunnen geven.