Werkzaamheden aan de Rijsenburgerweg in Poeldijk Dorp

By 16 maart 2021 april 8th, 2021 Nieuws, Poeldijk

Poeldijk Dorp is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Eind vorig jaar zijn ook de woningen in Het Gantel Huys langs de Kerklaan & Rijsenburgerweg door de nieuwe bewoners in gebruik genomen. Nu de bouw klaar is, is het de taak van gebiedsontwikkelaar Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom, om het gebied rondom de nieuwe woningen definitief in te richten. Denkt u daarbij aan zaken als het aanbrengen van de definitieve verhardingen, de bestrating en de verlichting. Deze werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken.

Afsluiting Rijsenburgerweg

In de Rijsenburgweg wordt de verharding in de rijbaan gefaseerd vervangen. Dat betekent dat er een aantal verkeersomleidingen op de planning staan. Van 29 maart tot en met 21 mei 2021 wordt de Rijsenburgerweg afgesloten. De Jumbo Supermarkt blijft de gehele periode wel van 1 kant bereikbaar. Met verkeersborden worden de omleidingen aangegeven.

De werkzaamheden zijn afgestemd met de hulpdiensten. Op de hoogte blijven van afsluitingen en werkzaamheden kan via www.bereikbaarwestland.nl.

Planning, uitvoering en fasering

Vanaf 15 maart tot en met circa half juli 2021 wordt de definitieve bestrating aangebracht in de Kerklaan, Rijsenburgerweg, St. Marcusstraat en Poeldijksevaart. Hieronder staat de fasering op een rij. De exacte periode van de uitvoering is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

 Fasering en planning werkzaamheden: Fase Datum Werkzaamheden
Fase 1a Vanaf 15 maart tot en met 16 april 2021 Rondom Het Gantel Huys: aanbrengen trottoirs Kerklaan vanaf de inrit, Rijsenburgerweg, Poeldijksevaart en langs de Gantel inclusief verbreden van de Gantel en het aanbrengen van de beschoeiing.
Fase 1b Vanaf 29 maart tot en met 16 april 2021 Rijsenburgerweg vanaf de Kerklaan tot de kruising met de Poeldijksevaart: aanleg parkeerplaatsen, de rijbaan en een trottoir langs nummers 36 t/m 58.
Fase 2a Vanaf 19 april tot en met 30 april 2021 Poeldijksevaart: aan de zijde van het centrum en de Rijsenburgerweg tot en met de 1e inrit van Jumbo. Ook aanleg van het trottoir, het vervangen verharding van de rijbaan en de inrit van de Jumbo.
Fase 2b Vanaf 3 mei tot en met 7 mei 2021 Rijsenburgerweg vanaf 2e inrit van de Jumbo tot en met de Jumbo-expeditie. Vervangen verharding rijbaan en de inrit van de Jumbo.
Fase 3 Vanaf 10 mei tot en met 19 mei 2021 Rijsenburgerweg vanaf St. Marcustraat tot en met Van Bergenhenegouwelaan. Vervangen verharding en aanleg plateau-kruising met de St. Marcusstraat.
Fase 4 Vanaf 20 mei en 21 mei 2021 Rijsenburgerwerg; het aanbrengen van de definitieve verharding op de plateau-kruising met van Bergenhenegouwelaan.
Nader te bepalen in de loop van 2021 Kerklaan; werkzaamheden aan riool door gemeente Westland. Info volgt later van de gemeente Westland
Fase 5 24 mei tot en met 23 juli 2021 Poeldijksevaart; het aanbrengen van de definitieve verharding van de rijbaan, de parkeervakken en de trottoirs.
Fase 6a en 6b 7 juni tot en met 18 juni 2021 St. Marcusstraat, aanbrengen definitieve verharding
Fase 7 na afronding werkzaamheden gemeente Westland. Kerklaan; aanbrengen trottoirs en parkeervakken vanaf inrit van Het Gantel Huys tot en met de traptreden langs de Gantel

 

 

De genoemde straten worden gefaseerd enige tijd voor het verkeer afgesloten. Aan de Poeldijksevaart tegenover de huisnummers 15 tot en met 23 ligt een tijdelijk parkeerterrein waarop geparkeerd kan worden. Met verkeers- en omleidingsborden stellen wij u van de tijdelijke verkeerswijzigingen op de hoogte. De werkzaamheden zijn doorgesproken met www.bereikbaarwestland.nl en afgestemd met de hulpdiensten.

Op de hoogte blijven van afsluitingen en werkzaamheden kan via www.bereikbaarwestland.nl.