Monster: eerste beelden planvorming van Tuin naar Duin

Een huis achter de duinen, dat is voor veel mensen de ultieme woondroom. In Monster, waar eerst de kassen stonden tussen de Rijnweg en de Hondendijk, wordt al enige tijd gewerkt aan een bijzonder planconcept.

Basis voor het plan is om de duinsfeer van het aangrenzende Natura 2000 gebied door te trekken tot aan de Rijnweg en in dit openbaar gebied de woningen te situeren. Met input van de klankbordgroep, Dunea, stichting Duinbehoud en het Hoogheemraadschap wordt dit plan uitgewerkt door BGSV en BPD.

Door de geschakelde woningen te bouwen over een parkeergarage, wordt het privé-parkeren uit het zicht gehouden. Op de beelden laten we een volumestudie (dus nog geen architectuur) zien van hoe de bouwblokken in het landschap liggen.

De klankbordgroep had onlangs de primeur van het plan dat we graag hier delen.

Meer informatie:

Zoals gezegd is dit plan nog in de ontwikkelfase. Dat betekent dat er nog geen informatie te geven is over prijzen en de planning. Ook is het nog niet mogelijk om u in te schrijven. Er wordt momenteel verder gewerkt aan de architectuur van de woningen, welke allemaal zeer duurzaam zijn in aanleg en verbruik.

Wilt u op de hoogte blijven dan kunt u zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief.